Başlarken

Başlarken

Hızlı kurulum yapmak için Nuget galeriye giriş yaparak ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

PM > Install-Package SYuksel.WebFramework

veya el ile kurulum için şu adımları izleyin:

Yukarıdaki menüden ücretsiz olarak indirin rar dosyasının içinden SYuksel klasörün içerisinden bu dosyları ASP.NET projenize dahil edin.

 SYuksel/
  |--SYuksel.dll
  |--MySql.Data.dll
 |--Tool/
 | |--SYukselWebFramework.exe
 | |--file_icon.ico
 |--css/ 
  | |--style.css
 |--js/
 | |--|--script.js
 | |--|--jquery-ui.min.js

Projenizin Solution kısmından References kısmına Framework klasörün içerisinden SYuksel.dll dahil edin.

 

Sunucu Gereksimleri

SYuksel frameworkünü çalıştırmak için sanal sunucu veya dedicated bir sunucuda çalıştırmanız daha iyi olacaktır. Windows hostingler'de yöneticilerden bazı özel izinler almanız gerekebilir.

 • ASP.NET >= 4.0
 • Integrated Pool çalışma alanı
 • NET Framework 3.5 ve üstü
 • NET Güven Düzeyi = Full Trust

Yapılandırma

Parse ve SQL Connection ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir. Global.asax ve Web.config

Web.config:

<connectionstrings>   
 <add connectionstring="Data Source=SYUKSEL-LENOVO\SQLEXPRESS; Initial Catalog=ModelTesti; Password=123; User Id=sa;" name="testbaglanti" providername="System.Data.SqlClient">
</add></connectionstrings>
<system.web>
  <pages>
       <controls>
          <add assembly="SYuksel" namespace="SYuksel" tagprefix="sy"></add>
        </controls>
  </pages>
</system.web>
<system.webserver>
 <handlers>
      <add name="Handler" verb="*">
  </add></handlers>
  <staticcontent>
    <!-- <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json" />
   Sunucuya atarken bu satırı etkinleştirin. -->
  </staticcontent>
</system.webserver>

Global.asax:

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
 //Sürüm 2.6.5'den itibaren ayar değişkenleri Config sınıfında tutulmaktadır. Önceki sürümlerde ise Webframework sınıfında yer almaktadır.
 SYuksel.Config.baglantiAdi = "testbaglanti";
 SYuksel.Config.parse = '~'; //Varsayılan olarak bu işaret kullanıldığı için bunu yazmanıza gerek yoktur bu işareti değiştirmek için kullanılır.
 SYuksel.Config.aciklama = "Sitemin açıklaması..."; //Web uygulamanızın header bölümünde gözükecek açıklama değişkenidir. Bu değişken page load veya master page'lerde farklı metodlarla kullanılabilir.
 SYuksel.Config.anahtarKelimeler = "Selahattin,Yüksel,Web,Framework"; //Web uygulamanızın header bölümünde gözükecek anahtar kelimelerin bulunduğu değişkenidir. Bu değişken page load veya master page'lerde farklı metodlarla kullanılabilir.
 SYuksel.Config.provider = SYuksel.Objects.Provider.MSSQL; //sy nesneleri için gerekli
 urls.Add("Pages");
 urls.Add("Blog");
 Config.minifyPagesUrl = urls; //Html veya aspx gibi sayfaları çıktıları sıkıştırma işlemi yapar.
 SYuksel.Config.debug = false; //debug modu etkinleştirilirse C:/Logger altında loglar tutacaktır.
 // ÖNEMLİ: HTMLControl tagını kullanabilmeniz için libStart metodunu çağırmanız gerekir.
 
  SYuksel.Config.libStart(); //Kütüphane içerisindeki üçüncü parti kütüphaneleri etkinleştirmek içindir.
}

ÖNERİ: SYuksel.* eki yazmak istemiyorsanız direk olarak kodunuzun header kısmına using SYuksel; ekleyerek WebFramework.* olarak metodları kullanabilirsiniz.

Veritabanı Seçimi

Hangi veritabanını kullanmak istiyorsanız SYuksel. 'dan sonra MySQL veya Access sınıflarını seçebilirsiniz eğer bu sınıfları seçmeden devam ederseniz MSSQL için metodlar kullanılabilir hale gelecektir.

Örneğin:

[WebMethod]
public string HaberGetir()
{
return SYuksel.WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,BASLIK,ICERIK,ANAHTARKELIMELER,TARIH FROM TEST_HABERLER WHERE pkID= @pkID", 1); //MSSQL veritabanı için metodlar...
}
[WebMethod]
public string HaberGetir2()
{
return SYuksel.MySQLDb.WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,BASLIK,ICERIK,ANAHTARKELIMELER,TARIH FROM TEST_HABERLER WHERE pkID= @pkID", 1); //MySQL veritabanları için metodlar...
}
[WebMethod]
public string HaberGetir3()
{
return SYuksel.AccessDb.WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,BASLIK,ICERIK,ANAHTARKELIMELER,TARIH FROM TEST_HABERLER WHERE pkID= @pkID", 1); //Microsoft Office Access veritabanları için metodlar...
}
public string HaberGetir4()
{
return SYuksel.OracleDb.WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,BASLIK,ICERIK,ANAHTARKELIMELER,TARIH FROM TEST_HABERLER WHERE pkID= :pkID", 1); //Oracle veritabanları için metodlar...
}

veya kütüphane olarak tanımlayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using SYuksel.MySQLDb; //MySQL Veritabanı işlemleri için kütüphane kullandık.
namespace TestProje.Services
{
 public class TestServis : System.Web.Services.WebService
 {
  [WebMethod]
  public string Yazarlar()
  {
   return WebFramework.GetJSONData("SELECT * FROM TEST_YAZARLAR");
  //SYuksel.MySQLDb.WebFramework.* kapsıyor...
  }
 }
}

HTML Kurulumu

Framework içerisinde ajax ve parse işlemlerinizi daha hızlı ve kısa yapmak için script.js bu javascript dosyasını dahil ediniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <link href="Framework/css/style.css" rel="stylesheet" />
  <!-- 2.1.4 sürümü ile 1.7.1 uyumludur. -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>   
 <!-- 2.1.4 sürümü ile 1.7.1 uyumludur. Framework içerisinde dahildir. Değiştirilebilir veya alt bir sürüm eklenebilir. -->  
  <script src="Framework/js/jquery-ui.min.js"></script>
  <script src="Framework/js/script.js"></script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

 

ÖNEMLİ: script.js dosyası jQuery ve jQuery UI gerektirir.