Yapılandırma

Parse ve SQL Connection ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir. Global.asax ve Web.config

Web.config:

<connectionstrings>   
 <add connectionstring="Data Source=SYUKSEL-LENOVO\SQLEXPRESS; Initial Catalog=ModelTesti; Password=123; User Id=sa;" name="testbaglanti" providername="System.Data.SqlClient">
</add></connectionstrings>
<system.web>
    <pages>
       <controls>
          <add assembly="SYuksel" namespace="SYuksel" tagprefix="sy"></add>
        </controls>
    </pages>
</system.web>
<system.webserver>
 <handlers>
      <add name="Handler" verb="*">
  </add></handlers>
  <staticcontent>
     <!-- <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json" />
     Sunucuya atarken bu satırı etkinleştirin. -->
  </staticcontent>
</system.webserver>

Global.asax:

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
 //Sürüm 2.6.5'den itibaren ayar değişkenleri Config sınıfında tutulmaktadır. Önceki sürümlerde ise Webframework sınıfında yer almaktadır.
 SYuksel.Config.baglantiAdi = "testbaglanti";
 SYuksel.Config.parse = '~'; //Varsayılan olarak bu işaret kullanıldığı için bunu yazmanıza gerek yoktur bu işareti değiştirmek için kullanılır.
 SYuksel.Config.aciklama = "Sitemin açıklaması..."; //Web uygulamanızın header bölümünde gözükecek açıklama değişkenidir. Bu değişken page load veya master page'lerde farklı metodlarla kullanılabilir.
 SYuksel.Config.anahtarKelimeler = "Selahattin,Yüksel,Web,Framework"; //Web uygulamanızın header bölümünde gözükecek anahtar kelimelerin bulunduğu değişkenidir. Bu değişken page load veya master page'lerde farklı metodlarla kullanılabilir.
 SYuksel.Config.provider = SYuksel.Objects.Provider.MSSQL; //sy nesneleri için gerekli
 urls.Add("Pages");
 urls.Add("Blog");
 Config.minifyPagesUrl = urls; //Html veya aspx gibi sayfaları çıktıları sıkıştırma işlemi yapar.
 SYuksel.Config.debug = false; //debug modu etkinleştirilirse C:/Logger altında loglar tutacaktır.
 // ÖNEMLİ: HTMLControl tagını kullanabilmeniz için libStart metodunu çağırmanız gerekir.
  
  SYuksel.Config.libStart(); //Kütüphane içerisindeki üçüncü parti kütüphaneleri etkinleştirmek içindir.
}

ÖNERİ: SYuksel.* eki yazmak istemiyorsanız direk olarak kodunuzun header kısmına using SYuksel; ekleyerek WebFramework.* olarak metodları kullanabilirsiniz.

forwardKonunun Tamamını Gör