Inner Join Ve Left Join Veri Getirme

GetJoinData metodu liste şeklinde kullanılmaktadır web servis veya ASPX sayfalarında kullanılabilir sorgunuza karşılık tek satırda dönebilir birden fazla satırda dönebilir bu metoda kolon adlarınızı belirtmek zorunda değilsiniz. Ayrıca SQL Sorgularını BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

Web servis kullanarak ajax ile verileri getirme işlemi:

[WebMethod]
public List<string> JoinHaberGetir()
{
  return WebFramework.GetJoinData("SELECT T.ADSOYAD, T.EMAIL, K.Baslik FROM Uyeler T INNER JOIN Haberler K ON (T.UYEID = K.Yazar) ORDER BY K.pkID");
  // return WebFramework.GetJoinData("SELECT * FROM Uyeler"); //join cümlesi içermediği için hata verir.
}

Web Servis XML Çıktısı:

forwardKonunun Tamamını Gör