Veritabanı

Başlangıç düzeyinde hızlı, pratik ve web servisler ile uyumlu tablodan veri getirme ve işleme metodları kullanım şekillerinden bahsedilmiştir.

ÖNEMLİ: Parse edilebilir verilerde katı kurallar mevcuttur bu kurallar SQL yazılırken desteklenen bir takım fonksiyonlardır.

Tablo ve viewler'da kullanabileceğiniz methodlar:

forwardKonunun Tamamını Gör