Birden Fazla Veri Getirme İşlemi

ÖNEMLİ: GetData(); ve GetSingleData(); metodlarında SQL Sorgularında kolon adlarını belirtmeniz gerekir. Ayrıca SQL Sorgularını BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

Web servis kullanarak ajax ile verileri getirme işlemi:

[WebMethod]
public List<string> HaberleriGetir()
{
 return WebFramework.GetData("SELECT pkID,Baslik,Icerik,Yazar,AnahtarKelimeler,Tarih FROM Haberler");
}

Web Servis XML Çıktısı:

Framework script kullanılarak verinin sy_ajaxyukle fonksiyonu ile döngü içerisinde otomatik getirme işlemi:

$("ul#haberler").empty();
$.sy_ajaxyukle({
 servis: sy.ResolveClientUrl("Services/TestServis.asmx/HaberleriGetir"),
 params: "{}",
 doldur: function (yanit) {
   $("ul#haberler").append("<strong>" + yanit[1] + "</strong>");
 }
});

ÖNEMLİ: sy_ajaxyukle fonksiyonu liste şeklinde birden fazla verileri getiren fonksiyondur. sy_ajaxislemyukle fonksiyonu sadece tek satır ve update, insert, delete, select ve diğer işlemler için geliştirilmiş bir fonksiyondur.

ASPX Sayfalarında Kullanım:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 Ornek1();
 Ornek2();
}
public void Ornek1()
{
 //1. yöntem object olarak foreach döngüsü ile çekme işlemi
 Object verikumesi = WebFramework.GetData("SELECT pkID,Baslik,Icerik,Yazar,AnahtarKelimeler,Tarih FROM Haberler");
 foreach (var obje in (List<string>)verikumesi)
 {
 string[] ayir = obje.Split('~');
 Response.Write("<p>" + ayir[0] + "<strong>" + ayir[1] + "</strong></p>");
 }   
}
public void Ornek1()
{
 String veri = WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,Baslik,Icerik,Yazar,AnahtarKelimeler,Tarih FROM Haberler WHERE pkID= @pkID", 6);
 string[] ayir = veri.Split('~');
 Response.Write("<p>" + ayir[0] + "<strong> Nolu: " + ayir[1] + "</strong></p>");
}
forwardKonunun Tamamını Gör