Tek Satır Veri Getirme İşlemi

ÖNEMLİ: GetData(); ve GetSingleData(); metodlarında SQL Sorgularında kolon adlarını belirtmeniz gerekir. Ayrıca SQL Sorgularını BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

Web servis kullanarak ajax ile verileri getirme işlemi:

[WebMethod] 
public string TekHaberGetir() 
{ 
 return WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,Baslik,Icerik,Yazar,AnahtarKelimeler,Tarih FROM Haberler WHERE pkID= @pkID", 6); 
}

Web Servis XML Çıktısı:

Framework script kullanılarak verinin parse edilme işlemi:

$("div#haber").empty();
$.sy_ajaxislemyukle({
 servis: sy.ResolveClientUrl("Services/TestServis.asmx/TekHaberGetir"),
 params: "{}",
 doldur: function (veri) {
   var ayir = veri.split('~');
   $("div#haber").append("<label>Haber Adı: </label> " + ayir[1]
    + "<br/>" + ayir[2]);
 }
});

Gelen veri değişkenini ~ ile birbirinden parse işlemi yaptık. Bu işlem bize gelen veriyi bir diziye dönüştürmüş oldu 1~syuksel14~Selahattin Yüksel parse işleminden sonra ise [“1”, “syuksel14”, “Selahattin Yüksel”] olarak değiştirildi bunun kullanımı şu şekildedir degisken[indis] Örnek: ayir[1]= syuksel14 değeri vardır.

ayir dizisinin elemanları:

[0] = “1”, [1] = “syuksel14”, [2] = “Selahattin Yüksel”

ASPX Sayfalarında Kullanım:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 Ornek1();
}

Tek satır olarak gelen string bir veri string değişkene atılarak parse işlemi yaptık:

public void Ornek1()
{
 String veri = WebFramework.GetSingleData("SELECT pkID,Baslik,Icerik,Yazar,AnahtarKelimeler,Tarih FROM Haberler WHERE pkID= @pkID", 6);
 string[] ayir = veri.Split('~');
 Response.Write("<p>" + ayir[0] + "<strong> Nolu: " + ayir[1] + "</strong></p>");
}
forwardKonunun Tamamını Gör