Veri Ekleme İşlemi

Entity mimarisi ile aynı mantıkta çalışan InsertData(); bir obje parametresi alır. Set edilmeyecek string, int veya null olabilecek alanlar public olabilir fakat tarih ve özel, primary key gibi alanlar sınıfta private olarak ayarlanmalıdır.

Model Hazırlama (Model/Haberler.cs)

public class Haberler
{
[Column("Identity")] //2.1 sürümünden sonra gelen özellik
 public int pkID { get; set; }
 public string Baslik { get; set; }
 public string Icerik { get; set; }
 public int Yazar { get; set; }
 public String AnahtarKelimeler { get; set; }
 public DateTime Tarih { get; set; }
}

Web servis kullanılarak kayıt ekleme işlemi:

[WebMethod]
public string HaberEkle(string baslik, string icerik, string anahtarkelimeler, int yazar, DateTime tarih)
{
 Model.Haberler haber = new Model.Haberler();
 haber.Baslik = baslik;
 haber.Icerik = icerik;
 haber.AnahtarKelimeler = anahtarkelimeler;
 haber.Yazar = yazar;
 haber.Tarih = tarih;
 Result r = WebFramework.InsertData(haber);
 return r.Message;
}

Bu metod çalıştığı zaman Result sınıfı olarak geri döndürür. Eğer herhangi bir SQL hatası veya veri tipi uyuşmazlığı olursa direk hatayı geri döndürerek görebilirsiniz. Başarılı durumda Result nesnesinin Message propertisinde "OK" döndürür.

forwardKonunun Tamamını Gör