sy:TableControl

Tablo kontrolü 6 adet özellik almaktadır. Bu tag ile çıktı olarak bir <table> satrı ve sütünlardan oluşan bir tablo vermektedir.

Columns Veritabanda gösterilecek kolon isimleri belirler. (String)
DisplayFields Veritabanına eşit gelecek şekilde tablo sütünlarında ki takma isimleri belirler. (String)
SQL Tabloyu dolduracak bir sql cümlesi (String)
SQLParams Sql cümlesindeki parametreler ayarlanır. Array (String)
Class Tablonun stildeki sınıf adını belirler. (String)
PrimaryKey Tablonun birincil anahtarı veya özel anahtarını belirler. (String)
ContentHeaderTitle Ekstra olarak tabloya sütün ekler bu sütün ile ekle, sil, düzenle gibi butonlar <Content> tag'ın içerisine yazılarak çalıştırılır. (String)

TableControl > Content tagı tabloya ekstra eklenmiş sütunun içini doldurur. Bu özellik ContentHeaderTitle ile beraber çalışmaktadır.

<sy:TableControl ID="TableControl1" runat="server" Columns="ADSOYAD, EMAIL, YAS"
        DisplayFields="Adı Soyadı, E-Posta Adresi, Yaşı" SQL="SELECT * FROM Uyeler"
        Class="table-bordered" PrimaryKey="UYEID" ContentHeaderTitle="İşlem">
        <Content>
             <button type="button" class="btn btn">Ekle</button>
        </Content>
</sy:TableControl>
 for (i = 0; i < $("#TableControl1 tbody tr").size() ; i++) {
            var id = $("#TableControl1 tbody tr:eq(" + i + ")").attr("data-id");
            $("#TableControl1 tbody tr:eq(" + i + ") button:eq(0)").attr("onclick", "ekle(" + id + ");");
 }

Content özelliği olmadan:

<sy:TableControl ID="TableControl2" runat="server" Class=""
        Columns="Baslik, Icerik, Tarih"
        DisplayFields="Başlık, İçerik, Eklenme Tarihi"
        SQL="SELECT * FROM Haberler">
</sy:TableControl>

 

forwardKonunun Tamamını Gör